Z pasją budujemy wartość tworząc lepszy świat

Tworzymy najbardziej pożądane rozwiązania w branży drzewnej
- jesteśmy liderem innowacji i zastosowań.

Paged S.A. Oddział w Warszawie
ul. Krakowiaków 91/101
02-255 WARSZAWA

tel.: +48 22 868 27 01 (11)
fax: +48 22 868 56 16
paged@paged.pl
www.skladyhandlowe.pl
 

Oddział w Warszawie rozpoczął swoją działalność jako wydzielona organizacyjnie część "Paged" S.A. z dniem 1 kwietnia 2012 r.

...